EU:n ilmastopaketti, hiilinielut ja luonnon monimuotoisuus

Lahti 2021, Lahden ympäristö

”Biodiversideetti” ja hiilinielut nousivat poliittisen keskustelun kärkiteemoiksi muutama viikko ennen EU-komission julkistamaa ilmastopakettia. Metsät ja luontoympäristömme kaikkialla maapallolla on olennainen osa meidän ja tulevien sukupolvien, niin ihmisten, kuin eläin ja kasvilajien hyvinvointia.

Ihminen on vaikuttanut luonnon ympäristöön kiihtyvällä vauhdilla vuosituhansia. Nyt ihmislaji on heräämässä tietoisuuteen vaikutuksistaan huomattuaan ilmaston muuttumisen fossiilisten polttoaineiden kiihtyvän käytön seurauksena. Tietoisuus johtaa vääjäämättä uudenlaiseen energiatalouteen ja muuttaa elämäntapojamme.

Lahti Euroopan vuoden 2021 ympäristöpääkaupunkina on yksi uuden suunnan yhteisöllisistä hakijoista.

Julkaisin runsas vuosi sitten blogin kirjassa ”Osuuskunta Elman koronamanifesti” (Holopainen & Kohonen, 2020)  otsikolla ”Ilmastomuutos – Suomen metsät ja luontomatkailu”(s.210-2013).  Kerron siinä Tieto Finlandia palkinnon saaneen kirjan ”Metsä meidän jälkeemme” herättämiä ajatuksia (Jokiranta, Juntti, Ruohonen, 2019).

Kirjassa kerrotaan laskelmasta, jonka mukaan metsän päätehakkuun siirtäminen 12 vuotta eteenpäin ja sen, harventaminen niin harvaksi sitä ennen, että mustikka viihtyy mahdollistaa mustikan kasvun niin tuottavasti, että sen myyntiarvo ylittää puuston arvon.

”Muina moninaiskäytön muotoina jatkuvan kasvun metsän kasvatuskonseptissa voisi olla mahlan tuotanto koivikossa ja pakurikäävän kasvatus koivuissa. Jos uudet metsän tuottoa kasvattavat innovaatiot päätehakkuuvaihetta lykkäämällä tai niistä kokonaan luopumalla yhdistetään luontomatkailua tukevaan maatilamatkailuverkostoon, jossa kylien talot yhdessä huolehtivat lähipoluista ja toimivat paikallisoppaina ryhmämatkailijoille”, jatkoin pohdintaa blogissani.

Osuuskunta Elma on viimeisen vuoden ajan yrittänyt koronan jaloissa tarjota kestävän matkailun kehittämisvisioksi biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden palauttamiseen nojaavaa maaseudun kehittämiskonseptia. Kuten vuosi sitten blogissani perustelin, metsäluonnon ja käyttämättä jääneiden peltomaisemien monimuotoisuuden palauttaminen lisäisi maaseudun elinvoimaisuutta ja matkailuvetovoimaa.

Nostin kirjassa esiin Vienan Reitin maisemien ennallistamishankkeet ja lapsuuden kotikyläni kylämaisemien ennallistamishankemahdollisuudet esimerkkeinä. Ylisen Viipurintien varren hämäläiset kylämaisemat elävät vielä vahvoina, joten Hämeessä on monin verroin helpompi nostaa lönnrothilainen ja kalevalainen perinnemaisema matkailuvaltiksi, kunhan metsäluontomme monimuotoisuuden hyväksi aletaan hieman ponnistella ja verkostoitua.

Jatkoin blogissani ” Kalevalaiset laulumaat Itä-Suomessa, Järvi-Suomen vesistöt ja Etelä-Suomen neljä vuodenaikaa odottavat vielä löytämistään.” Itä-Suomen Green Belt ja Salpausselän ja Saimaan Geopark -vyöhyke olisivat riittävän iso ja laaja alue matkailuelinkeinon kehittämiseen pohjautuvan uuden Sammon takomiselle kestävän kehityksen metsäpolitiikan, metsien aidon nykyistä tulonmuodostusta vahvemman moninaiskäyttömallin ja matkailun yhdistämiselle.

Kaupunkilaismetsänomistajilla on aarre hallussaan uuden metsä ja matkailupolitiikan taikomiseen, kun vain löydämme toisemme ja lähdemme toimimaan muutoksen puolesta ja rakentamaan haja-asutusalueille kestäviä hiilinieluja ja uutta elämää.

”Metsä meidän jälkeemme” on hyvä perusoppiaineisto edelleen niille, jotka haluavat ymmärtää, mitä luonnon monimuotoisuus oikeasti on. Oletan, että kirjan lukeminen auttaisi ihmisiä myös tajuamaan, että hiilinielujen vahvistaminen ja luonnon monimuotoisuuden palauttaminen eivät ole vastakkaisia asioita.

On löydettävissä tulevaisuuden kehittämisstrategia, jossa maaseudun tuottavuus ja kaupunkilaisten hyvinvointia kohentava vaikuttavuus parantuisivat samalla kun edistämme ihmiskunnan ilmastotavoitteita.

Ne talkoot meillä on vääjäämättä edessä, kun alamme viedä EU:n ilmastopakettia käytäntöön.


Antti Holopainen
Kaupunginvaltuuston II vpj.
matkailuyrittäjä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *