Tietoa hankkeesta

Hankesuunnitelma

Älykäs Ylinen Viipurintie ja Lehmusreitin kehittämis- ja markkinointihanke

Taustaa

Osuuskunta Lahden Seudun Kulttuuri ja Elämysmatkailu (ELMA) on toteuttamassa Älykäs Ylinen Viipurintie hankkeen torilta hyppyrimäen juuren laavulle ja Häränsilmän maastoon ulottuvana digitaalisesti opastettuna uutena keskustan nähtävyyspolkuna. Hankkeeseen on myönnetty 2000,00 euron tuki Ympäristöpääkaupunki Lahti 2021 hankkeesta. Hankkeen puitteissa on tuotettu jo valmiina oleva perusmateriaali ja sen kääntäminen englanniksi.

Hankkeella tavoitellaan Lahden ydinkeskustan näkvyyden tunnetuksi tekoa matkailijoiden vetovoimaa lisäävänä kiinnostavana kulttuurihistoriallisena ja Salpausselkä Geopark alueena.

Markkinointirakenteen luomisella tähdätään alueen kiinnostavaksi tekemiseen ensisijaisesti lahtelaisille ja kotimaisille matkailijoille luomalla samalla kohdealueen kansainvälinen markkinointistruktuuri palveluineen, jonka Lahteen ryhmämatkoja järjestävät palvelutuottajat tunnistavat helposti ja osaavat käyttää reitin maastosta löytyviä digiavusteisia palveluita suomeksi, englanniksi ja venäjäksi

16.5.2020 suunniteltu avajaisyleisötapahtuma siirtyy koronan aiheuttamien rajoitusten vuoksi, mutta toteutetaan vuoden 2020 aikana heti kun sen on mahdollista. Tapahtuma toteutettiin koronan asettamissa rajoissa 9.5.2020.

Valmistelun yhteydessä on Lahden kaupungin puutarhaosastolta saatu tietoa, että uuden opastusreitin kanssa osin päällekkäin kulkeva Lehmusreitti vaatisi päivitystä. Asiaa on valmisteltu ja materiaalia tuotettu mm Salpausselkä Geopark hankkeen puitteissa, mutta materiaali on jäänyt osin hyödyntämättä, kun reitin ehostamiseen ei ole saatu määrärahaa.

Reitin kuntoon saattaminen yhdistettynä Ylinen Viipurintie-ydinkeskustaosioon olisi tarkoituksenmukaista juuri nyt, kun reitin osasta eli Kisatulikukkulan, Hyppyrimäen maastosta ollaan tekemässä lahtelaisille ja matkailijaryhmille paremmin näkyvillä olevaa nähtävyyskokonaisuutta.

Lehmusreitti täydentäisi sopivasti kehäreittinä ydinkeskustasta hyppyrimäelle eli Lehmusreitin yhteen lähtöpisteeseen.

Lehmusreitin tuorein nettikuvaus löytyy linkistä: https://www.lahdenseudunluonto.fi/lehmusreitti/ ja toinen mobiiliversio osoitteesta https://citynomadi.com/route/79ec186e84c83757d89aa6fb0222910a.

Osuuskunta ELMA on päättänyt suunnata koronavirusepidemian seurauksena matkailupalveluista odottamatta vapautunutta työvoimaa Lahden matkailun infrastruktuurinkehittämiseen siten, että kaupungin työllistämisyksikön kautta Elman palveluihin ja kehittämishakkeisiin suunnattu Geologian maisteri ja matkailualan koulutuksen saaneen Carla Viveiroksen työpanos suunnataan Lahden ydinkeskustan ja siihen mahdillisesti liitettävän Lehmusreitin polun informaatiomateriaan päivittämiseen ja saattamiseen englannin kielelle palvelemaan tulevia Lahdesta ja Lahden luonnosta kiinnostuneita kansainvälisiä matkailijaryhmiä ja heidän ryhmäoppaitaan.

Polulla oleva QR-koodisto ja taustatekstit päivitetään ja reitin informaatiotauluja uusitaan kaupungin puisto-osaston tekemän ja hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Salpausselkä Geopark hankkeen kehittämistavoitteisiin polun uudistamisessa kiinnitetään erityinen huomio.


Kulttuuri- ja luontomatkailun kehittämishanke 2021 – 2023

Ylinen Viipurintie kansainvälisesti vetovoimaiseksi matkailureitiksi Salpausselkä Geopark vyöhykkeelle

Kolmevuotisen kehittämishankkeen tavoitteena on nostaa Salpausselän alue ja ympäristöpääkaupunki Lahti sen tunnetuimpana keskuspaikkana vetovoimaiseksi ympäristötietoisten matkailijoiden suosikkikohteeksi. Ympäristöpääkaupunki Lahti hanke mahdollistaa alueen kulttuuri ja luontoarvojen tunnetuksi teon.

Kolmivuotiskautena kehitetään Lahden ydinkeskustan historiaa kulttuuria ja luontoa esille nostavia digitaalisia opastusmenetelmiä ja palveluja. Kehittämistyö on osa Osuuskunta Elman Sustainable Travel Finland ohjelmaan kuuluvaa kestävän kehityksen matkailukonseptia, mitä toteutetaan yhteistyössä Salpausselkä Geopark hankkeen yrittäjyysverkoston, LAB-ammattikorkeakoulun ja Lahden Kaupungin kanssa.

Hankkeen tavoitteena on yhdistää Lahden läpi Viipurista Turkuun kulkeva ikiaineinen Ylisen Viipurintien tuleva matkailureitti osaksi Balkanilta Jäämerelle ulottuvaa European Green Belt kestävän kehityksen matkailuvyöhykettä.