RAUTATIE

Keskeinen merkitys Lahden kehitykselle oli rautatiellä. Kuluva vuosi on Pietari-radan juhlavuosi: Helsingin ja Pietarin välinen Riihimäen, Lahden, Kouvolan ja Viipurin kautta kulkeva rata avattiin 150 vuotta sitten. Lahti – Riihimäki -osuus radasta valmistui vuotta aikaisemmin 1869 (kesällä rakennustöissä arvioitiin olleen noin 12000 miestä),ja samassa yhteydessä avattiin myös Vesijärven rantaan johtanut pistoraide. Rautatienansiosta alue alkoi kasvaa, ja rautatie oli myös sysäyksenä Lahden teollistumiselle. Syntyi saha- ja puunjalostusteollisuutta, ja puutavaraliikenteen käyttöön rakennettiin erillinen kapearaiteinen rata Loviisaan. Teollisuuden kehitystä osaltaan edesauttoi Vääksyn kanavan avautuminen vuonna 1871. Rautatieliikenne oli alusta alkaen vilkasta, ja tavaraliikenteen (puutavaraa, maa- ja karjatalouden tuotteita, kulutustarvikkeita ym.) runsaudessa Vesijärven voitti vuoteen 1895 saakka ainoastaanPietarin asema. Paikallisjuna Lahdesta Vesijärvelle kuljetti päivittäin myös matkustajia sataman laivoille ja illalla satamasta takaisin Lahden asemalle jatkoyhteyksiä varten. Kaiken kaikkiaan rataliikenne merkitsi valtavaa edistysaskelta Lahden kehityksessä ja osaltaan myötävaikutti siihen, että Lahti sai kaupunkioikeudet. Sataman ja rautatien merkitystä korostaa Lahden vaakunaan kuvattu liekehtivä junapyörä. Vesijärven entisessä satama-asemarakennuksessa toimii nykyisin monien suosima kahvila.