Älykäs Ylinen Viipurintie

YLINEN VIIPURINTIE

Ylinen Viipurintie (vanhalla ruotsin kielellä Then annen wäg ifrå Wijborg til Taffuestehwsz eli Toinen tie Viipurista Hämeenlinnaan) – yksi Suomen kolmesta keskiaikaisesta pääreitistä, Hämeen linnan ja Viipurin linnan välistä yhteyttä hoitamaan syntynyt tielinja. Varhaisimpina aikoina tielinjat olivat asutusten välisiä metsäpolkuja, hevosella liikennöitävässä kunnossa Ylisen Viipurintien arvellaan olleen 1400-luvun alkupuolella. Ensimmäinen kirjallinen maininta Viipurintien linjauksesta on vuodelta 1556. Rautatien rakentaminen 150 vuotta sitten vähensi Ylisen Viipurintien merkitystä, mutta 1930-luvulla se oli edelleen Länsi-Hollolan ainut yleinen tie, jota aurattiin talvisin. Itse tielinja on pääosiltaan edelleen käytössä, mutta se on kokenut huomattavia muutoksia esimerkiksi Valtatie 12:n rakentamisen myötä. Lahden keskustan torikaivausten yhteydessä Ylinen Viipurintie löytyi torin kaakkoisnurkasta noin kuusi metriä leveänä kulkuväylänä. Lahden paloa edeltäneenä aikana tie näyttää ajoittain kulkeneen suunnilleen Aleksanterinkadun kohdalla kaartuen Mariankadun kohdalla Torikadun puolelle.

VARHAISHISTORIAA

Jääkaudella Lahden seutua peitti puolentoista kilometrin paksuinen jääkerros. Ilmastonlämmetessä jää suli ja vetäytyi pohjoisemmaksi. Sitten kylmeni, jään sulaminen hidastui ja sen reuna pysähtyi vuosisadoiksi Lahden seudulle. Sulamisvedet kuljettivat jään tuomaa soraa ja hiekkaa, joista lopulta muodostui harjujono, jonka tänä päivänä tunnemme Salpausselkänä. Salpausselkävyöhyke on kiistatta Suomen merkittävin jääkautinen muodostuma, ja Salpausselän ansiosta Lahti on yksi Suomen suosituimmista geologisista tutkimuskohteista. Kaiken kaikkiaan Suomen Salpausselkävyöhykkeeseen kuuluu kolme mannerjäätikön reunan eteen kerrostunutta reunamuodostumaa. Nämä Salpausselät ovat Suomen merkittävimmät jääkautiset muodostumat. Ensimmäinen Salpausselkä kohoaa merestä Hankoniemellä ja kulkee Lohjan, Hyvinkään, Lahden, Kouvolan ja Lappeenrannan kautta Laatokan pohjoispuolelle Värtsilään. Lahden seudun nk. Ensimmäinen Salpausselkä kohoaa jopa 60-70 metriä ympäristöään ylemmäksi.